Showing all 12 results

곰팡이와 박테리아를 소독하려면 자외선을 사용하십시오.
뜨거운 바람을 사용하여 물품의 물을 건조시켜 박테리아 번식을 방지합니다.
내부는 높은 압력과 밀도의 폴리우레탄 폼을 사용하여 내부에서 외부로의 열 손실과 외부에서 내부로의 온도를 방지합니다.
유연한 걸이 브래킷과 함께 캐비닛 내부 선반을 조정하고 고객 요구 사항에 따라 여러 층으로 나눌 수 있습니다.
조절 가능한 발과 바퀴를 사용하면 고객이 더 쉽게 이동할 수 있습니다.


Ưu điểm Tủ Diệt Khuẩn Happys mà bạn nên biết

  • Sử dụng đèn tia cực tím để khử trùng các loại nấm mốc và vi khuẩn.
  • Ngăn chặn nguồn sinh sản của vi khuẩn bằng cách sử dụng gió nóng để làm khô nước trong các vật dụng.
  • Bên trong sử dụng bọt Polyurethane với áp suất và mật độ cao để ngăn chặn nhiệt độ thất thoát từ bên trong ra bên ngoài và nhiệt độ từ bên ngoài vào bên trong.
  • Kệ bên trong tủ cùng với các dắc treo linh động có thể điều chỉnh chia thành nhiều tầng tùy theo yêu cầu của khách hàng.
  • Sử dụng chân tăng chỉnh và bánh xe giúp khách hàng dễ dàng di chuyển hơn.
Giỏ hàng

Giỏ hàng